تبلیغات
وبلاگ شهید مهدیقلی ناصری
خاطره ای ازکودکی شهید مهدیقلی ناصری
خاطره ای ازکودکی شهید مهدیقلی ناصری


شهیدناصری دردوران کودکی علی رغم سن کم به همسالان خودقرآن

یادمی داد.روزی مادریکی ازدوستانش بعنوان تشکرجوراب پشمی برای او

می آوردوهرچه اصرار می کنداونمی پذیرد.پیرزن ناراحت برمی گردد.

شهیدناصری هم ناراحت شده وباعجله دنبال اوراه افتاده وپس ازعذرخواهی

جوراب رامی گیردوبه یکی ازدوستان نیازمندش میدهدتادرسرمای زمستان

اذیت نشود.

با این رفتارخوب شهید ناصری ،بسیاری ازاهالی روستا اشتیاق حضور در

کلاس را پیداکردندوکلاس 3 نفره به کلاسی 25 نفره تبدیل شد.


کاری از:

حلقه صالحین - پایگاه شهید خرمی